Vergunningen / vignetten

 

Vergunningen / vignetten

Door decentralisatie van het natuurbeleid en bezuinigingen op het beheerbudget zijn terreinbeherende organisaties op zoek naar alternatieve financieringsmodellen, bijvoorbeeld gebruiker-betaalt-systemen waarbij een dagkaart, vergunning of vignet gekocht moet worden om toegang te verkrijgen tot gebieden dan wel routes. Deze vergunningen zijn vooral van toepassing op recreatief gebruik door ruiters en mountainbikers. 

De NTFU is geen voorstander van verplichte betaling voor toegang tot gebieden. Het werkt drempelverhogend, precedentwerking is aannemelijk en de kosten van een dergelijk systeem (overhead, handhaving) zijn aanzienlijk waardoor er weinig financiële middelen overblijven voor het beheer en onderhoud van routes. 

De NTFU stuurt aan op grotere betrokkenheid van clubs en groepen in de vorm van vrijwilligerswerk (onderhoud aan paden en bebording) en eventueel lokale fondsenwerving.