Toegankelijkheid groene ruimte

 

Toegankelijkheid groene ruimte

Sporten en bewegen in de natuur is populair in Nederland. De buitensporter en meer specifiek, de mountainbiker, is gebaat bij een ruim openstellingbeleid, dat wil zeggen, toegang tot en gedeeld gebruik van paden en wegen om evt. recreatieve druk te kunnen spreiden. De NTFU vindt dat het openstellingsbeleid progressiever moet worden.

Daar waar er aantoonbare problemen zijn door mountainbikerecreatie stelt de NTFU voor de volgende maatregelen te treffen, in genoemde volgorde:

  1. Intensiveren voorlichting en educatie ten aanzien van het gebruik van het terrein en omgang met andere recreanten
  2. Stimuleren van zelfregulatie door mountainbikers
  3. Lokale beheermaatregelen treffen in plaats van een heel gebied af te sluiten
  4. Aanleg van een mountainbikeroute of routenetwerk
  5. Zoneren in tijd

Impact van mountainbiken op natuur

Uit internationaal onderzoek blijkt dat er geen significant verschil zit tussen de verstorende invloed van mountainbikers en die van wandelaars. De NTFU merkt dat veel discussies over eventuele schade en overlast door mountainbikers, plaats vinden op basis van emoties en vooroordelen en niet op feiten. De NTFU streeft naar handhaving van mountainbiken in Natura2000 gebieden en openstelling van gebieden waar dit ecologisch verantwoord is.

Mountainbiken in relatie tot andere recreatievormen

Nederland groeit, qua inwonersaantallen in ieder geval. Het gebied waarin we recreëren wordt niet groter. Dat betekent dat de recreatiedruk toeneemt en verschillende gebruikersgroepen – zoals wandelaars, ruiters en mountainbikers – vaker met elkaar in aanraking komen. De Routedatabank brengt de routenetwerken van deze gebruikersgroepen in kaart. De NTFU is aangesloten bij de Routedatank om alle MTB-routes inzichtelijk te maken. 

Het niet op tijd of op een acceptabele manier waarschuwen en het snelheidsverschil bij het passeren kan bij andere recreanten tot een schrikreactie leiden en een gevoel van onveiligheid opleveren. Met de Buitencode – die samen met LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, KNHS, Atletiekunie, KWBN, Wandelnet en Sportvisserij Nederland is ontwikkeld – worden verschillende gebruikers opgeroepen om elkaar en de natuur te respecteren en het pad te delen. De NTFU gelooft dat een brede campagne onder verschillende recreantengroepen tot meer bewustwording en onderlinge acceptatie leidt met minder conflicten tot gevolg.

  • Wees vriendelijk, geef elkaar de ruimte en minder je vaart
  • Voel je verantwoordelijk voor je eigen gedrag richting natuur en haar gebruikers
  • Durf een ander aan te spreken op zijn/haar gedrag
  • Sportief bewegen in de natuur doe je veilig, draag bescherming
  • Blijf op de paden en geef natuur de ruimte

Veiligheid

Mountainbiken is een risicosport en een belangrijke oorzaak van valpartijen is zelfoverschatting. De NTFU wijst haar leden daarom op de risico’s van de mountainbikesport en biedt verspreid over het land beginnerscursussen (Start2Bike) aan om de rijvaardigheid te verbeteren.