Veiligheid

 

Veiligheid

Nederland kent een grote diversiteit aan fietsers en fietsvormen die elkaar allemaal tegenkomen op het fietspad. Snel, langzaam, met of zonder trapondersteuning. De NTFU vindt gedragsbeïnvloeding en de kwaliteit van fietsinfrastructuur leidend om de veiligheid van zo veel mogelijk fietsers te waarborgen.

Gedrag

De NTFU vindt dat verenigingen en individuele fietsers verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid en gedrag. Ten eerste moeten zij zich houden aan de geldende verkeersregels. De NTFU stimuleert en adviseert daarnaast over het juiste gedrag via opleidingen en de gedragscampagnes De Echte Wielrenner en De Buitencode. Daarnaast maken we ons binnen de Alliantie Samen Fietsen samen met de ANWB, Fietsersbond, KNWU, Landelijk Fietsplatform en VeiligheidNL sterk voor een veilig fietspad.

Onze adviezen

Denk goed na over de groepsgrootte. Als richtlijn adviseren we een maximale groepsgrootte van 14 personen op de weg en 12 op de MTB, maar splits je groep op in kleinere groepen indien nodig. Kijk voor vertrek daarom naar factoren als:

  • de route (is er veel of weinig verkeer);
  • de weg (fiets je over brede fietspaden, polder- of dijkwegen of juist over smalle weggetjes en singletracks)
  • het tijdstip (in het weekend of door de weeks);
  • het weer (bij mooi weer trekken meer mensen erop uit);
  • ervaring van je leden (weet iedereen hoe je in een groep rijdt, is iedereen goed op elkaar ingespeeld). 

Bovendien draag je zo bij aan een positief imago van onze sport. Andere weggebruikers ergeren zich aan grote groepen. Vaak onterecht. Laat zien dat wielersporters juist rekening houden met anderen en denk goed na over de groepsgrootte en je eigen gedrag als je de weg of trails opgaat.

Ook adviseren we:

  • Het gebruik van een fietsbel en fietshelm.
  • Het gebruik van wegkapiteins en MTB-begeleiders (begeleiders van groepen).