Belangenbehartiging

Ons werk

Wielersportbond NTFU wil dat iedere sportieve fietser veilig en met plezier gebruik kan maken van de openbare ruimte, zowel in het bos als op de weg. We lichten graag toe wat we voor de fietser doen en wat we vinden van een aantal thema's. Je vindt het op deze pagina en in onze Position Paper.

Veiligheid

Nederland kent een grote diversiteit aan fietsers en fietsvormen die elkaar allemaal tegenkomen op het fietspad. Snel, langzaam, met of zonder trapondersteuning. De NTFU vindt gedragsbeïnvloeding en de kwaliteit van fietsinfrastructuur leidend om de veiligheid van zo veel mogelijk fietsers te waarborgen. Mede daarom maken we ons samen met andere partijen hiervoor sterk in de Alliantie Samen Fietsen.

Lees meer

Op de rijbaan

Om de veiligheid op het fietspad te vergroten, speelt op landelijk niveau de discussie om groepen wielrenners van het fietspad naar de rijbaan te verwijzen. De NTFU is hier geen voorstander van.

Lees meer

Veiligheid en kwaliteit toertochten

De NTFU vindt het belangrijk dat toertochten voldoen aan voorwaarden op het gebied van veiligheid, organisatie, toestemming/vergunning, route en natuur & milieu. 
 

Lees meer

E-bikes en speedpedelecs

E-bikes hebben het fietslandschap in de afgelopen jaren veranderd. Mensen kunnen tot op latere leeftijd blijven fietsen, leggen grotere afstanden af en de drempel om met de fiets naar het werk te gaan wordt verlaagd.

Lees meer

Toegankelijkheid groene ruimte

Sporten en bewegen in de natuur is populair in Nederland. De buitensporter en meer specifiek, de mountainbiker, is gebaat bij een ruim openstellingbeleid.

Lees meer

Vergunningen / vignetten

NTFU is geen voorstander van verplichte betaling voor toegang tot gebieden maar stuurt bij voorkeur aan op grotere betrokkenheid van clubs en groepen in de vorm van vrijwilligerswerk.

Lees meer

Mountainbiketoertochten

In Nederland worden vele  mountainbiketoertochten georganiseerd. Organisatoren hebben toestemming nodig van alle terreineigenaren alvorens het evenement te kunnen organiseren en moeten aan de minimale kwaliteitseisen van de NTFU voldoen. 

Lees meer

MTB-routes en routenetwerken

Routes en routenetwerken zijn voor de NTFU geen doel op zich maar een middel om de sport attractiever te maken, om sportief toerisme te stimuleren en om mountainbikerecreatie te reguleren.

Lees meer

Nightriding

Nightriding is het kort gezegd ‘s nachts mountainbiken in het bos over onverharde paden. Regels omtrent nightriding zijn meestal vastgelegd in lokaal geldende toegangsregels, alhoewel in de meeste gebieden nightriding niet is toegestaan. Op de landelijke toertochtkalender van de NTFU staan een aantal nightride-evenementen.  

Lees meer

E-MTB's

Na de e-bike heeft ook de e-MTB zijn intrede gedaan in Nederland. E-MTB’s zijn volgens EU normen gelijkgesteld aan fietsen zonder trapondersteuning. Dit betekent dat voor e-MTB’s dezelfde toegangsregels gelden als voor reguliere mountainbikes.

Lees meer

Classificatiesysteem

Om MTB-routes veiliger te maken, introduceert wielersportbond NTFU een kleurensysteem. Net als op de skipistes, geeft elke kleur de moeilijkheidsgraad van de route aan. 

Lees meer