NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP

Home » Over NTFU » Organisatie » Vacatures » Regioafgevaardigden   |  Inloggen

Regio-afgevaardigden
 
Ben jij een actieve fietser bij een NTFU-vereniging?
Vind je het interessant om de belangen van fietsers in jouw regio te behartigen?
Ben jij bovendien iemand die het leuk vindt om mee te denken over de fietssport in Nederland?

Dan zoeken wij jou!

Wielersportbond NTFU is voor de regio's Groningen, Assen-Hoogeveen, Tilburg, Veluwezoom, N-W Veluwe/polder, Zeeland en Peelland op zoek naar:
 
REGIO-AFGEVAARDIGDEN (M/V)
 
Als regio-afgevaardigde maak je deel uit van de grootste wielersportbond van Nederland. Samen behartigen we de belangen van de racefietser, de mountainbiker en de recreatieve fietser. Wij zetten ons in voor kwaliteit en veiligheid binnen onze tak van sport. De ruim 60.000 fietsers, die via een vereniging of individueel met ons zijn verbonden, profiteren van de activiteiten die we samen met NTFU-verenigingen organiseren, zoals toertochten, trainingen en bijeenkomsten. Wij ondersteunen deze verenigingen door het bieden van specialistische kennis en praktische producten en informatie.

Rol en verantwoordelijkheden
Je bent binnen jouw regio aanspreekpunt voor onze verenigingen en stichtingen (ongeveer 25). Daarnaast neem je vanuit jouw regio zitting in het hoogste orgaan van de NTFU: de Unieraad. In deze rol ben je mede verantwoordelijk voor het bepalen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid. De Unieraad stelt de beleidsplannen, jaarplan, begroting en contributies vast en is verantwoordelijk voor goedkeuring van het jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening.

Takenpakket
De volgende werkzaamheden behoren tot je functie:
 • behartigen van belangen van leden van de NTFU in de betreffende regio richting;
  • provinciale en lokale overheden;
  • lokale afdelingen van partijen als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, ANWB, etc.;
  • aangrenzende NTFU regio’s;
 • vertegenwoordigen van de leden (zonder last of ruggespraak) van de NTFU in de betreffende regio tijdens de Unieraad;
 • contact met verenigingen en andere bij de NTFU aangesloten organisaties;
  • verantwoordelijk voor organisatie van halfjaarlijks regionaal overleg waarbij je administratief ondersteund wordt door een medewerker van de NTFU;
  • nieuwe verenigingen in de regio wegwijs maken in de NTFU-organisatie;
 • NTFU-beleidsplan vertalen naar regionaal plan, eventueel in samenwerking met medewerker NTFU.
Functie-eisen en verwacht tijdsbeslag
Je beschikt over aantoonbare ervaring met en kennis van de wielersport. Je bent in staat om in overleg met de verenigingen en andere organisaties in jouw regio, hun belangen te vertegenwoordigen tijdens de Unieraad. Je bent bekend met de lokale en regionale situatie en ziet het als een uitdaging om de NTFU regionaal op de kaart te zetten. De volgende kenmerken zijn op jou van toepassing:
 • sociaal vaardig;
 • communiceert én luistert goed;
 • helikopterview over het bestuurlijke proces binnen de NTFU;
 • herkenbaar voor de doelgroep verenigingen en andere organisaties of de individuele leden;
 • bewust van rol als toezichthouder op uitvoering van beleidstaken;
 • zowel schriftelijk als mondeling goed in staat om een mening te verwoorden;
 • staat open voor de mening van anderen.
Een regio-afgevaardigde wordt gekozen voor een periode van drie jaar en is aansluitend tweemaal herkiesbaar. Het verwachte tijdsbeslag bedraagt gemiddeld twee uur per week.

Wat bieden wij?
Naast het vergoeden van de gemaakte onkosten, heeft deze functie nog een aantal andere bijkomende voordelen:
 • uitgebreid pakket aan bestuurlijke en vakinhoudelijke workshops en opleidingen;
 • uitbreiding van provinciale en lokale netwerken;
 • uitbreiding van kennis van de NTFU en de wielersport in de breedste zin van het woord;
 • NTFU kledingpakket.
Standplaats
Het werkgebied van de functie richt zich vooral op de betreffende regio. Daarnaast vindt er éénmaal per jaar op een centrale locatie in het land (veelal Papendal) een Unieraadsvergadering plaats.

Interesse?
 Op onze website kun je terugvinden welke verenigingen en andere organisaties tot welke regio behoren.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een korte motivatie en je CV per e-mail naar de NTFU: mvandeveen@ntfu.nl o.v.v. Vacature Regio-afgevaardigde. Geef hierbij ook duidelijk aan welke regio je voorkeur heeft! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martine van de Veen via tel.: 0318-581300 of via mvandeveen@ntfu.nl

 
 


  
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer