NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP

Home » Verenigingen » Verenigingsondersteuning » Sociale Veiligheid » Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)   |  Inloggen

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 
Helaas komt ook in de sport ongewenst gedrag vaker voor dan men denkt. Verenigingen die preventief beleid voeren, vergroten de kans om grensoverschreidend gedrag te voorkomen. Eén maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het aanvragen van een VOG voor vrijwillligers wordt gestimuleerd door de overheid en is daarom gratis. 

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. 

Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers of vrijwilligers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging  een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. 

Vaak wordt er aan de NTFU gevraagd of een vereniging het aanvragen van een VOG verplicht moet stellen. Wij vinden dit zeker een goede zaak, maar we vinden ook dat het onderdeel uit moet maken van een breder preventief beleid. Hierover lees je meer op onze site. 

Meer informatie over het aanvragen van een VOG vind je op de site van het NOC*NSF en op www.gratisvog.nl
 


  
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer