NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP

Home » Verenigingen » Verenigingsondersteuning » Sociale Veiligheid » Preventief beleid   |  Inloggen

Preventief beleid
 
Als sportvereniging wil je al je leden veilig en met plezier laten sporten. De zorg voor een veilige omgeving is daarbij essentieel. Je wilt immers dat iedereen zich veilig en thuis voelt bij de vereniging. Daarom is het belangrijk om als bestuur na te denken over een preventief beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ook is het naar de buitenwacht (potentiële leden, sponsoren, gemeente, enz.) goed om te laten zien dat jullie als vereniging aandacht besteden aan de veiligheid van je leden en van je vereniging. Dit zet jouw vereniging absoluut in een positief daglicht! 

Grensoverschreidend gedrag gaat verder dan seksuele intimidatie. Met grensoverschreidend gedrag bedoelen we gedrag wat door de persoon die het ondergaat, als ongewenst wordt ervaren:
  • Seksuele Intimidatie 
  • Pesten (ook digitaal pesten)
  • Bedreigen
  • Discriminatie
  • Mishandeling
  • Belediging
In de toolkit Beleid Seksuele Intimidatie staan preventieve maatregelen genoemd die toegespitst zijn op seksuele intimidatie, maar die zijn ook breder toepasbaar. Hieronder geven wij je kort wat advies op dit gebied.

Advies 1. Zet het onderwerp op de agenda
Deze stap gaat om bewustwording binnen jouw vereniging: grensonverschreidend gedrag kan ook bij jouw vereniging plaatsvinden! Als bestuur heb je de taak om de kans hierop zo klein mogelijk te maken. Daarom is het belangrijk om het onderwerp op de agenda te zetten en te bespreken met je kader hoe jullie grensoverschrijdend gedrag aan kunnen pakken en vooral voorkomen. 

Advies 2. Stel een vertrouwenscontactpersoon aan
De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is er voor sporters, vrijwilligers, ouders, bestuur, kaderleden, etc. Het NOC*NSF verzorgt een training tot Vertrouwenscontactpersoon. 

Lukt het niet om iemand binnen jouw vereniging te vinden die de functie van vertrouwenscontactpersoon op zich wil nemen? Binnen de NTFU is er ook een vertrouwenscontactpersoon die geraadpleegd kan worden door het bestuur of door de leden van jouw vereniging. 

Advies 3. Laat vrijwilligers een VOG aanvragen en gedragsregels ondertekenen
Het is raadzaam om nieuwe vrijwilligers te screenen. Je wilt immers dat je sporters bij jouw vrijwilligers letterlijk in veilige handen zijn. Denk daarbij aan: 
- een kennismakingsgesprek
- referenties checken 
- een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten aanleveren
- gedragsregels laten ondertekenen

Advies 4.  Maak een risicoanalyse
Een belangrijke stap bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag is het maken van een risicoanalyse. Daarbij gaat het erom te kijken naar wie wanneer en waar in de gelegenheid is grensoverschreidend gedrag te vertonen en wie wanneer kwetsbaar is voor welk bepaald gedrag. 
In de toolkit lees je hoe je deze analyse kunt uitvoeren binnen jouw vereniging. 

Advies 5. Stel omgangsregels op met je leden
Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen en eventueel aan te pakken. Stel met elkaar vast welke regels voor jullie belangrijk zijn en communiceer hierover. En, belangrijk, spreek elkaar er ook op aan als deze regels worden overgeschreden! 

Advies 6. Informeer je leden over het beleid
Informeer iedereen die betrokken is bij je sportvereniging over jullie beleid omtrent grensoverschreidend gedrag en de preventie daarvan. Stel ook de leden en eventueel ouders op de hoogte en betrek hen waar mogelijk.

 
 


  
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer