NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP


 

Home » Verenigingen » NTFU | voor bedrijven » Algemene voorwaarden   |  Inloggen

Algemene voorwaarden
 
 1. Lidmaatschap van NTFU | voor bedrijven kost € 38,50 per persoon per seizoen. Een seizoen loopt van 1 januari t/m 31 december. Het is mogelijk om gedurende het hele seizoen nieuwe medewerkers aan te melden; u betaalt dan echter wel het volledige bedrag van € 38,50 per medewerker.
 2. Lidmaatschappen worden aan het bedrijf gefactureerd en niet aan de individuele medewerker. Er wordt maandelijks gefactureerd.
 3. De leden kunnen online opgegeven worden. De contactpersoon van het bedrijf ontvangt hiertoe een inlogcode na aanmelding van het bedrijf.
 4. Het lidmaatschap van NTFU | voor bedrijven wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tot wederopzegging van het lid. Het bedrijf dient haar lidmaatschap of dat van een lid van de fietsgroep minimaal 1 maand voor het nieuwe seizoen op te zeggen; dat wil zeggen dat het bedrijf tot 1 februari de fietsgroep of leden daarvan kan afmelden.
 5. Na collectieve aanmelding van een fietsgroep met minimaal 10 personen heeft het bedrijf recht op 1 clinic t.w.v. € 300. Het bedrijf kan kiezen voor een racefietsclinic of een mountainbikeclinic. Maximaal kunnen 12 personen deelnemen.
 6. Een fietsgroep bij NTFU | voor bedrijven kan geen toertochten aanmelden voor de NTFU kalender; dit is voorbehouden aan statutaire verenigingen en stichtingen die aangesloten zijn bij de NTFU.
 7. Een fietsgroep bij NTFU | voor bedrijven heeft geen stemrecht in de Unieraad en districtsvergaderingen en behoeft deze niet bij te wonen.
 8. Een medewerker van het bedrijf die al lid is bij een aangesloten NTFU fietsvereniging kan dubbel-lid worden. Hij/zij kan bij zijn/haar huidige NTFU fietsvereniging een M-lidmaatschap aanvragen. De fietsgroep bij NTFU | voor bedrijven wordt op dat moment gezien als een NTFU vereniging en verstrekt de medewerker een Hoofdlidmaatschap.
 9. Het bedrijf dat een fietsgroep aanmeldt bij NTFU | voor bedrijven dient een rechtspersoon te zijn en ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

Onderstaande lijst laat zien wat de rechten en plichten zijn van bedrijven die lid zijn van NTFU | voor bedrijven ten opzichte van statutaire verenigingen en stichtingen die aangesloten zijn bij de NTFU:

NTFU | voor bedrijven

 • Geen stemrecht in Unieraad en districtsvergaderingen
 • Toertochten worden niet opgenomen in de kalenders van de NTFU
 • Geen statuten en huishoudelijk reglement noodzakelijk 
 • Geen noodzaak tot het bijeenroepen van een jaarlijkse algemene ledenvergadering
 • Het bedrijf dient een rechtspersoon te zijn
 • Het bedrijft hoeft geen waarborgsom te betalen bij aanvang van het lidmaatschap
 • Het bedrijf dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel

Statutaire verenigingen en stichtingen

 • Stemrecht in Unieraad en districtsvergaderingen
 • Toertochten worden opgenomen in de kalenders van de NTFU
 • Statuten en huishoudelijk reglement dienen in een notariële akte te zijn vastgelegd en overlegd te worden aan de NTFU
 • Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering gehouden
 • Hebben d.m.v. statuten volledige rechtsbevoegdheid
 • Betalen een waarborgsom bij aanvang van het lidmaatschap
 • De vereniging/ stichting dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel
 


  
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer