NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP

Home » Verenigingen » Bestuurlijke opleidingen » Besturen met een Visie PLUS   |  Inloggen

Besturen met een Visie PLUS
 
    
Een echte aanrader om samen met je leden te werken aan de ontwikkeling van jouw vereniging


Het traject Besturen met een Visie PLUS
Hoe creëer je betrokkenheid binnen de vereniging? Hoe kun je diverse groepen en generaties verbinden? Hoe leid je succesvol een ALV of visie avond? De NTFU biedt het traject Besturen met een visie PLUS aan, waarin wordt ingegaan op kansen en mogelijkheden om samen de vereniging te veranderen.

Doelgroep
Besturen met een visie PLUS is bedoeld voor bestuurders die het traject Besturen met een visie  de afgelopen drie jaar hebben afgerond.  Het traject is speciaal gericht op bestuurders die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij implementatie van het reeds ontwikkelde beleid en het betrekken van mensen bij hun plannen: kortom bestuurders die hun vereniging in beweging willen krijgen!

Inhoud
Het daadwerkelijk in beweging krijgen van leden en daarmee de vereniging is een lastige opgave voor bestuurders. Dit vraagt om extra aandacht voor leiderschap binnen de vereniging. Dit traject helpt bestuurders beleid te implementeren en heeft als doel verenigingen daadwerkelijk in beweging te krijgen en te veranderen op punten waar dat nodig is.

Hierbij is het belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van de kwaliteiten die binnen de vereniging aanwezig zijn. Met behulp van een persoonlijkheidstest leren bestuurders aanwezige kwaliteiten binnen de vereniging te benutten en vrijwilligers in hun kracht te zetten. Een bestuurder toont modern leiderschap door de dialoog op gang te brengen en mensen te betrekken. Op deze manier komt de vereniging in beweging.

Vragen die tijdens de bijeenkomsten aan bod komen:
  • Hoe kan ik betrokkenheid creëren binnen mijn vereniging?
  • Hoe zorg ik dat leden/vrijwilligers daadwerkelijk wat gaan doen?
  • Hoe leid ik succesvol een ALV of visieavond? 
  • Hoe bind ik leden en vrijwilligers aan de ontwikkeling van een vitale vereniging? 
  •  Wie zijn de toekomstige leiders binnen mijn club?
Klik hier voor de uitgebreide brochure over de cursus. 

Het traject
Het traject ‘Besturen met een visie PLUS’ bestaat uit drie avonden van drie uur en neemt in totaal ongeveer drie tot vier maanden in beslag. Aan een traject kan worden deelgenomen do maximaal 5 verenigingen, waarbij elke vereniging vertegenwoordigd is door minimaal 2 a 3 bestuurders. Het traject wordt verzorgd door ervaren adviseurs van organisatieadviesbureau Brug8. 

Voor 2017 is het op dit moment nog niet bekend waar en wanneer de trajecten worden gehouden.
Heeft jouw vereniging interesse, geef dit dan aan!


Kosten 
De NTFU neemt de kosten voor het volgen van het traject voor haar rekening. We verwachten dan wel dat jullie alle drie de bijeenkomsten bezoeken. 

Interesse? 
Wil jullie vereniging deelnemen aan dit traject? Meld de vereniging en deelnemers dan aan door een e-mail te sturen naar: mvandeveen@ntfu.nl

Hebben jullie nog vragen? Dan kunnen jullie contact opnemen met Martine van de Veen via mvandeveen@ntfu.nl of door te bellen naar 0318-581300
 


  
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer