NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP

Home » Producten » Verzekeringen » Verzekering voor bestuurders   |  Inloggen

Bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering
 
De NTFU biedt bestuurders van een vereniging een voordelige bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan vanaf € 75,- per jaar. Deze verzekering is niet verplicht voor verenigingen, maar voor bestuurders is het een prettig idee dat ze op deze manier niet met hun privévermogen aansprakelijk zijn. De NTFU raadt het dan ook ten zeerste aan deze verzekering af te sluiten.

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?
In sommige gevallen kunnen bestuurders op hun privévermogen worden aangesproken voor fouten en/of nalatigheden. Zelfs fouten en/of nalatigheden van medebestuurders kunnen inbreuk maken op je privévermogen. In verband met je toezichthoudende taak kun je namelijk persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Twijfel je of je een verzekering moet afsluiten en wil je weten wat de voordelen zijn? Lees dan dit artikel uit SPORT Bestuur & Management waarin wordt beschreven welke risico’s bestuurders van verenigingen lopen om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden. 

Voorbeeldcasus
Een vereniging organiseert een toertocht en schakelt daarbij een deskundig bureau in waarvoor zij behoorlijke kosten maakt. Op de dag van de toertocht regent het pijpenstelen en komen er veel minder deelnemers dan verwacht. Er komen te weinig inkomsten binnen om de uitgaven te dekken. De kosten zijn zo hoog opgelopen dat de bestuurders besluiten het faillissement van de vereniging aan te vragen. De bestuurders waren niet schuldig aan dit debacle, maar werden door sommige crediteuren toch persoonlijk aangesproken. In een kort geding werden de bestuurders veroordeeld voor een bedrag van € 45.000. In Hoger Beroep moesten de bestuursleden een jaar later € 55.000 betalen. Dit vonnis werd aangevochten maar inmiddels hebben zich weer nieuwe crediteuren gemeld. Kortom: het einde van dit proces is nog niet in zicht en onzekerheid over hun eigen vermogenspositie en aanzienlijke advocaats- en proceskosten zijn het gevolg voor deze goedwillende bestuurders.

In de linkerkolom kun je het aanvraagformulier downloaden.
 


  
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer