NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP

Home » Over NTFU » Belangenbehartiging   |  Inloggen

Samen sterk
 
Door de toenemende populariteit van de wielersport wordt het thema belangenbehartiging ook van grotere betekenis voor de NTFU. Onder belangenbehartiging verstaan we het bewaken en creëren van de randvoorwaarden die nodig zijn om de wielersport te kunnen beoefenen of verder te stimuleren. Concreet gaat het om de volgende onderwerpen:
 • Toestemming van wegbeheerders, overheden en/of terreinbeheerders om wielersportevenementen te organiseren
 • Een voor mountainbikers toegankelijke openbare (groene) ruimte dan wel bereikbare, attractieve en duurzame mountainbikeroutes
 • Een voor wielersporters en overige weg/bosgebruikers veilige sportomgeving. Zowel fysiek als sociaal, zowel op de openbare weg als in het veld
 • Een positief (verbeterd) imago van de wielersporter bij andere weggebruikers, recreanten, buitensporters, natuurbeherende organisaties en overheden
Kort door de bocht; om mooie toertochten te kunnen blijven organiseren hebben we toestemming of vergunningen nodig; om in clubverband trainingsritjes te maken is veiligheid op de openbare weg van belang; om te kunnen mountainbiken moet het bos toegankelijk zijn en/of moeten er goede routes liggen. Allemaal randvoorwaarden die we vaak alleen kunnen realiseren met externe partijen, onze stakeholders.

Samenwerken
Dit betekent dat de NTFU veel gaat investeren in samenwerkingsrelaties. Samenwerken om kennis te ontwikkelen waarmee de wielersport veiliger gemaakt kan worden, samenwerken in het kader van een brede promotie van gedragsregels en samenwerken met andere buitensportbonden om te lobbyen voor meer ruimte en routes voor buitensporters. De NTFU kan alleen een interessante samenwerkingspartner zijn als zij zelf ook iets te bieden heeft. Bijvoorbeeld expertise op het gebied van de organisatie van veilige evenementen, (markt)informatie over haar achterban, informatie over de aanleg van mtb-routes, de inzet van communicatiemiddelen en mogelijk zelfs beperkte inzet van eigen verworven financiele middelen. Op deze wijze wil de NTFU de komende jaren haar steentje bijdragen aan een nog beter wielersportklimaat.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling ledenservice van de NTFU.

 


Artikelen
 

Kwaliteitslabel NTFU wordt de norm in Zuid-Limburg

vrijdag 29 april 2016
Sinds 2014 werken de tien grootste toertochten in Zuid-Limburg samen, jaarlijks goed voor in totaal ruim 50.000 deelnemers, onder de naam Velo-t. Tot nu toe gebeurde dat men name door afstemming van data en routes, het samenstellen van een gedrags-reglement en uitwisseling van kennis en kunde. In 2016 breidt Velo-t haar activiteiten verder uit met de kwaliteitscontrole van de NTFU.


Onafhankelijke toetsing
De kwaliteitsadviseurs van de NTFU hanteren een checklist met dertig punten waarop een toertocht gecontroleerd wordt. Zoals de samenstelling van de route, verdeling van de deelnemers, hoeveelheid voorzieningen onderweg, hanteren van gedragsregels, afvalvoorzieningen, bepijling en veiligheid.  “Hoe we er als organisaties ook van overtuigd zijn dat we alle noodzakelijke maatregelen treffen om onze tochten zo goed mogelijk te laten verlopen voor de deelnemers en omwonenden, willen we dit toch graag onafhankelijk laten toetsen”, aldus Kirsten Offermanns, organisator van de ODS Classic en voorzitter van Velo-t. Ben de Weerd van de NTFU geeft aan blij te zijn met het initiatief van Velo-t en hoopt dat ze het kwaliteitslabel straks in de rest van Nederland kunnen gaan hanteren.
 

Ik Fiets Vriendelijk
Onderdeel van de kwaliteitscontrole is ook aandacht voor houding en gedrag. Daarom zullen alle Velo-t leden hun uniforme gedragsregels met grote borden presenteren aan de start en dragen ze ook nadrukkelijk bij aan de campagne van Ik Fiets Vriendelijk, die inmiddels bekendheid geniet in heel Nederland. De elf gouden regels die de tien Limburgse toertochten hanteren zijn:

 1. Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Men kan slechts deelnemen met een stuurbordje en/of een rugnummer. Het stuurbordje dient goed zichtbaar aan het stuur van de fiets te worden bevestigd en/of het persoonlijk rugnummer dient goed zichtbaar op de rug te worden gespeld.
 2. Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 3. Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan de wettelijke verkeersregels. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2 personen op voorwaarde dat dit geen hinder veroorzaakt.
 4. Deelnemers hebben respect voor overige weggebruikers en de lokale bevolking.
 5. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij rustpunten, start en finish.
 6. Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers. Deelnemers rijden voor eigen risico. Het dragen van een helm is verplicht.
 7. Het gebruik van volgauto’s op de route is verboden.
 8. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie volgen.
 9. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels.
 10. Uitgesloten worden van de toertocht waar men aan deelneemt en tevens onderstaande toertochten.
 11. Met Justitie in Maastricht is afgesproken dat de politie bij excessen tijdens de tocht repressief zal optreden. De organisatie zal desgevraagd de personalia van zich misdragende deelnemers aan de politie overhandigen.

Hago Limburgs Mooiste, Klimclassic, Mergelheuvelland2Daagse, Boogies Extreme, Amstel Gold Race, Omloop Math Salden, Bart Brentjens Challenge, Roger Wijnen Grenslandklassieker, de Volta Limburg Classic en de ODS Classic hebben zich verenigd in Velo-t. Deze wordt ondersteund door het Huis voor de Sport Limburg die de wielertoertochten in Zuid-Limburg coördineert.
Tags: belangenbehartiging | veiligheid | beleid | Limburg

<< Terug naar nieuwsberichten  

 


  
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer