NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP

Home » Over NTFU » Belangenbehartiging   |  Inloggen

Samen sterk
 
Door de toenemende populariteit van de wielersport wordt het thema belangenbehartiging ook van grotere betekenis voor de NTFU. Onder belangenbehartiging verstaan we het bewaken en creëren van de randvoorwaarden die nodig zijn om de wielersport te kunnen beoefenen of verder te stimuleren. Concreet gaat het om de volgende onderwerpen:
  • Toestemming van wegbeheerders, overheden en/of terreinbeheerders om wielersportevenementen te organiseren
  • Een voor mountainbikers toegankelijke openbare (groene) ruimte dan wel bereikbare, attractieve en duurzame mountainbikeroutes
  • Een voor wielersporters en overige weg/bosgebruikers veilige sportomgeving. Zowel fysiek als sociaal, zowel op de openbare weg als in het veld
  • Een positief (verbeterd) imago van de wielersporter bij andere weggebruikers, recreanten, buitensporters, natuurbeherende organisaties en overheden
Kort door de bocht; om mooie toertochten te kunnen blijven organiseren hebben we toestemming of vergunningen nodig; om in clubverband trainingsritjes te maken is veiligheid op de openbare weg van belang; om te kunnen mountainbiken moet het bos toegankelijk zijn en/of moeten er goede routes liggen. Allemaal randvoorwaarden die we vaak alleen kunnen realiseren met externe partijen, onze stakeholders.

Samenwerken
Dit betekent dat de NTFU veel gaat investeren in samenwerkingsrelaties. Samenwerken om kennis te ontwikkelen waarmee de wielersport veiliger gemaakt kan worden, samenwerken in het kader van een brede promotie van gedragsregels en samenwerken met andere buitensportbonden om te lobbyen voor meer ruimte en routes voor buitensporters. De NTFU kan alleen een interessante samenwerkingspartner zijn als zij zelf ook iets te bieden heeft. Bijvoorbeeld expertise op het gebied van de organisatie van veilige evenementen, (markt)informatie over haar achterban, informatie over de aanleg van mtb-routes, de inzet van communicatiemiddelen en mogelijk zelfs beperkte inzet van eigen verworven financiele middelen. Op deze wijze wil de NTFU de komende jaren haar steentje bijdragen aan een nog beter wielersportklimaat.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling ledenservice van de NTFU.

 


Artikelen
 

Buitensport, gastvrijheid en natuur: samen sterker!

donderdag 6 augustus 2015
Onder deze titel organiseerde Stichting Probos een werkconferentie. Het primaire doel hiervan was om personen en organisaties uit deze drie sectoren met elkaar in contact te laten komen en zo een eerste stap te zetten naar de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten en diensten voor buitensporters.

De sport-, natuur- en gastvrijheidssectoren zijn volop in beweging. Elk van deze
sectoren heeft zijn eigen uitdagingen en ontwikkelingen.

Buitensporters
Buitensporters willen vooral toegang krijgen en/of houden tot bos- en natuurterreinen. Zo willen zij bijvoorbeeld
volwaardige routenetwerken tot hun beschikking hebben, maar ook interessante producten en diensten aangeboden krijgen, zoals clinics, trainingen en evenementen. Dit zijn een aantal conclusies uit het “Actieplan buitensport” dat vorig jaar door de buitensportbonden waaronder de NTFU is gepresenteerd. Er moet gezocht worden naar nieuwe financieringsmodellen voor de instandhouding van bos- en natuurterreinen en de routenetwerken die er in liggen.

Gastvrijheidsondernemers
Ook de gastvrijheidssector heeft recent een toekomstvisie opgesteld, genaamd “Vinden, Verrassen, Verbinden”. Nederland moet het land moet worden met de hoogste diversiteit aan belevenissen ter wereld. Sport wordt hierbij niet expliciet genoemd. Dit is vreemd als je je bedenkt dat ons land maar liefst 8 miljoen wandelaars, 6 miljoen recreatieve fietsers en 450.000 paardensporters telt. Buitensport zit enorm in de lift en daar kan de gastvrijheidssector van meeprofiteren, mits ze uiteraard aansluiting vinden bij de wensen en eisen van buitensporters.

Eigenaren van natuur en bos
Bos- en natuureigenaren hebben geen gezamenlijk visiedocument beschikbaar. De behoeften zijn echter voor een groot deel wel bekend. De laatste jaren is grote aandacht ontstaan voor de financiering van bos- en natuurbeheer, nu de overheid zich enigszins heeft terug getrokken uit deze sector. Er wordt naarstig gezocht naar nieuwe economische dragers en men kijkt daarbij ook hoopvol richting buitensporters en in mindere mate naar gastvrijheidsondernemers.

Hoe verder?
Deze werkconferentie was nadrukkelijk een eerste stap op weg naar samenwerking. De deelnemers aan de conferentie onderkenden dat samenwerking op nationaal niveau, bijvoorbeeld tussen de (overkoepelende) landelijke organisaties, van groot belang is, maar dat de werkelijke successen regionaal en lokaal geboekt moeten worden.

Klik hier voor meer informatie over de werkconferentie.
Lees ook Samen aan de slag!

 


Tags: mountainbike | belangenbehartiging

<< Terug naar nieuwsberichten  

 


  
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer