NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP

Home » Over NTFU » Belangenbehartiging   |  Inloggen

Samen sterk
 
Door de toenemende populariteit van de wielersport wordt het thema belangenbehartiging ook van grotere betekenis voor de NTFU. Onder belangenbehartiging verstaan we het bewaken en creëren van de randvoorwaarden die nodig zijn om de wielersport te kunnen beoefenen of verder te stimuleren. Concreet gaat het om de volgende onderwerpen:
  • Toestemming van wegbeheerders, overheden en/of terreinbeheerders om wielersportevenementen te organiseren
  • Een voor mountainbikers toegankelijke openbare (groene) ruimte dan wel bereikbare, attractieve en duurzame mountainbikeroutes
  • Een voor wielersporters en overige weg/bosgebruikers veilige sportomgeving. Zowel fysiek als sociaal, zowel op de openbare weg als in het veld
  • Een positief (verbeterd) imago van de wielersporter bij andere weggebruikers, recreanten, buitensporters, natuurbeherende organisaties en overheden
Kort door de bocht; om mooie toertochten te kunnen blijven organiseren hebben we toestemming of vergunningen nodig; om in clubverband trainingsritjes te maken is veiligheid op de openbare weg van belang; om te kunnen mountainbiken moet het bos toegankelijk zijn en/of moeten er goede routes liggen. Allemaal randvoorwaarden die we vaak alleen kunnen realiseren met externe partijen, onze stakeholders.

Samenwerken
Dit betekent dat de NTFU veel gaat investeren in samenwerkingsrelaties. Samenwerken om kennis te ontwikkelen waarmee de wielersport veiliger gemaakt kan worden, samenwerken in het kader van een brede promotie van gedragsregels en samenwerken met andere buitensportbonden om te lobbyen voor meer ruimte en routes voor buitensporters. De NTFU kan alleen een interessante samenwerkingspartner zijn als zij zelf ook iets te bieden heeft. Bijvoorbeeld expertise op het gebied van de organisatie van veilige evenementen, (markt)informatie over haar achterban, informatie over de aanleg van mtb-routes, de inzet van communicatiemiddelen en mogelijk zelfs beperkte inzet van eigen verworven financiele middelen. Op deze wijze wil de NTFU de komende jaren haar steentje bijdragen aan een nog beter wielersportklimaat.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling ledenservice van de NTFU.

 


Artikelen
 

Sport en Provinciale Statenverkiezingen

maandag 16 maart 2015
Op 18 maart 2015 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Voor de sport niet onbelangrijk. Provincies houden zich bezig met de inrichting van de omgeving, een goede infrastructuur en een sterke regionale economie. En scheppen daarmee de voorwaarden voor prettig, wonen en recreëren. Maar ook voor plezierig sporten en bewegen! Sport draagt bij aan de leefbaarheid, gezondheid, sociale samenhang, veiligheid en economie. En het levert een positieve bijdrage aan het imago van en provincie.
 
Iedereen in ons land moet kunnen genieten van het Nederlandse landschap, waarin men prettig moet kunnen sporten. De provincie kan als schakel tussen gemeenten, Rijk en andere partijen ervoor zorgen dat onze omgeving aantrekkelijk blijft! Door bospaden, mountainbikepaden, wandelpaden en waterwegen open te houden en routenetwerken op elkaar aan te sluiten. Door de organisatie van sportevenementen te stimuleren en sportaccommodaties toegankelijk te houden.
 
Randvoorwaarden en budgetten onder druk
Miljoenen Nederlanders sporten, bewegen en recreëren in de buitenlucht maar ondanks de populariteit staan de randvoorwaarden en budgetten onder druk. Door een terugtredende overheid dreigt bij gebrek aan geld voor toekomstig onderhoud van de recreatieve infrastructuur het voorzieningenniveau in de natuur af te nemen of zijn er steeds vaker particuliere bijdragen nodig voor het verblijven in de natuur. Dit brengt de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het buitensporten in gevaar.  Doordat verantwoordelijkheden zijn verlegd van het Rijk naar Provincies en lagere overheden neemt het risico van versnippering toe.
 
Sportcampagne Provinciale Statenverkiezingen
De afgelopen maanden heeft Sportcampageneteam NL richting de Provinciale Statenverkiezingen een Sportcampagne gevoerd. Het Sportcampagneteam NL is een samenwerking van NOC*NSF, sportbonden en Sportkracht12. Namens de NTFU hebben we deelgenomen aan verschillende provinciale debatten over sport, natuurbeleid en recreatie. Daarnaast is ook samenwerking gezocht met een aantal grotere terreinbeherende organisaties en wordt er momenteel gewerkt aan het Manifest Sport en Natuur. Dit alles om de Provincie duidelijk te maken hoe belangrijk het is om te kunnen blijven sporten en bewegen in het groen.
 
Er ligt een duidelijke gezamenlijke opgave voor de overheid, natuurorganisaties en sportsector:
  • een vitale samenleving;  10% meer mensen aan het sporten en bewegen
  • bescherming van kwetsbare natuur; goede balans tussen natuurbescherming en -beleving
  • een gezonde regionale en lokale economie
  • een gunstig vestiging- en leefklimaat voor bedrijven en inwoners 
Stemmen
Weet je nog niet of je gaat stemmen of wat je moet stemmen maar hecht je er belang aan dat je prettig kunt blijven sporten in natuur en landschap? Dan zijn er twee dingen die je kunt doen. De makkelijkste is de stemwijzer van jouw provincie in te vullen en kritisch te kijken naar de vragen en stellingen over natuurbeleid, recreatie, toegankelijkheid van natuur en in sommige provincies, vragen over sport.

Heb je nog meer tijd?  Verdiep je dan nog eens in de verkiezingsprogramma’s van de partijen die hoog scoorden in de stemwijzer test om een beter en genuanceerder beeld te krijgen van de ambities van de betreffende partijen op het gebied van sport, recreatie, natuur en gastvrijheidbeleid.

Geef ook aan hoe belangrijk het is om te kunnen blijven sporten en bewegen in het groen en maak gebruik van je stem.
 
Met sportieve groet,

Mark Torsius
Sportontwikkeling
 


Tags: belangenbehartiging | blog | mark torsius

<< Terug naar nieuwsberichten  

 


  
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer