NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP

Home » Over NTFU » Belangenbehartiging   |  Inloggen

Samen sterk
 
Door de toenemende populariteit van de wielersport wordt het thema belangenbehartiging ook van grotere betekenis voor de NTFU. Onder belangenbehartiging verstaan we het bewaken en creëren van de randvoorwaarden die nodig zijn om de wielersport te kunnen beoefenen of verder te stimuleren. Concreet gaat het om de volgende onderwerpen:
 • Toestemming van wegbeheerders, overheden en/of terreinbeheerders om wielersportevenementen te organiseren
 • Een voor mountainbikers toegankelijke openbare (groene) ruimte dan wel bereikbare, attractieve en duurzame mountainbikeroutes
 • Een voor wielersporters en overige weg/bosgebruikers veilige sportomgeving. Zowel fysiek als sociaal, zowel op de openbare weg als in het veld
 • Een positief (verbeterd) imago van de wielersporter bij andere weggebruikers, recreanten, buitensporters, natuurbeherende organisaties en overheden
Kort door de bocht; om mooie toertochten te kunnen blijven organiseren hebben we toestemming of vergunningen nodig; om in clubverband trainingsritjes te maken is veiligheid op de openbare weg van belang; om te kunnen mountainbiken moet het bos toegankelijk zijn en/of moeten er goede routes liggen. Allemaal randvoorwaarden die we vaak alleen kunnen realiseren met externe partijen, onze stakeholders.

Samenwerken
Dit betekent dat de NTFU veel gaat investeren in samenwerkingsrelaties. Samenwerken om kennis te ontwikkelen waarmee de wielersport veiliger gemaakt kan worden, samenwerken in het kader van een brede promotie van gedragsregels en samenwerken met andere buitensportbonden om te lobbyen voor meer ruimte en routes voor buitensporters. De NTFU kan alleen een interessante samenwerkingspartner zijn als zij zelf ook iets te bieden heeft. Bijvoorbeeld expertise op het gebied van de organisatie van veilige evenementen, (markt)informatie over haar achterban, informatie over de aanleg van mtb-routes, de inzet van communicatiemiddelen en mogelijk zelfs beperkte inzet van eigen verworven financiele middelen. Op deze wijze wil de NTFU de komende jaren haar steentje bijdragen aan een nog beter wielersportklimaat.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling ledenservice van de NTFU.

 


Artikelen
 

VoorZorg Advies voor een veilig evenement

donderdag 5 maart 2015
Veiligheid is belangrijk bij wielerwedstrijden en toertochten. De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft daarom in samenwerking met oa NTFU en KNWU een online tool ontwikkeld. Met deze tool kunnen organisatoren op een eenvoudige manier advies inwinnen om hun evenement sportmedisch veilig op de kaart te zetten.

Voorafgaand aan het evenement vult de organisator een online vragenlijst in. Op basis daarvan volgt advies over onder andere:
 • Communicatie/afspraken met hulpverleners/overheden
 • Benodigde capaciteit medische hulpverlening
 • Locatie en inhoud EHBO-posten
 • Veilig parcours
 • Aanwezigheid ambulance en/of vereiste medische apparatuur
 • Calamiteiten (extreme weersomstandigheden)
Het advies is te verkrijgen via http://sportevenementen.sportzorg.nl

Evaluatie
In de week na afloop van het evenement ontvangt de organisator een e-mail ter evaluatie.
Daarin wordt gevraagd welke adviezen uit het VoorZorg Advies zijn gebruikt, op welke
punten is afgeweken en waarom. Ook wordt gevraagd naar de aard en het aantal ongevallen
en letsels, om inzicht te krijgen in het risicoprofiel van het evenement. De uitkomsten worden
gebruikt om het VoorZorg Advies te blijven ontwikkelen. Terugkoppeling kan ook door contact op te nemen met Ben de Weerd, namens de NTFU betrokken bij dit traject.

VoorZorg Advies is er op dit moment alleen voor organisatoren van wielerwedstrijden en
toertochten (fietsen). In de loop van 2015 wordt ook voor organisatoren van wandel-,
hardloop-, triatlon- en schaatsevenementen een VoorZorg Advies ontwikkeld.

Achtergrond
Jaarlijks nemen 2,5 miljoen mensen deel aan één of meer sportevenementen. De
sportevenementen variëren in aard en omvang, maar alle evenementen vragen een vorm
van acute medische zorg.

De overheid stimuleert in haar beleid een veilige sportomgeving, met duidelijke spelregels en
zo min mogelijk kans op blessures. De VSG streeft in het verlengde hiervan naar een veilige
sportmedische omgeving voor iedere sporter.

De organisator van een sportevenement is in eerste instantie op zichzelf aangewezen voor
het borgen van de medische veiligheid. Veelal onduidelijk is echter hoe de veiligheid en de
medische hulpverlening het beste kan worden afgestemd op de aard van het evenement
(risicoprofiel). Met VoorZorg Advies biedt de VSG de organisatoren van evenementen
houvast.

Bij de ontwikkeling van het Voorzorg Advies was een groot aantal partijen betrokken:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Inspectie voor de Gezondheidszorg, het
Rode Kruis, Stichting DE 4DAAGSE, Le Champion, NOC*NSF, Vereniging Sport en
Gemeenten, De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, De vereniging voor
Kwaliteitsbevordering van Medische Hulpverlening bij Evenementen, Stichting MOS, Event
Medical Service, Veiligheid.NL, Nederlandse Toer Fiets Unie, Koninklijke Nederlandsche
Wielren Unie, Zilveren Kruis Achmea, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de
Sportgezondheidszorg en het Nederlands Genootschap voor SportmassageTags: toertocht | belangenbehartiging | veiligheid | beleid

<< Terug naar nieuwsberichten  

 


  
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer