NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP

Home » Over NTFU » Belangenbehartiging   |  Inloggen

Samen sterk
 
Door de toenemende populariteit van de wielersport wordt het thema belangenbehartiging ook van grotere betekenis voor de NTFU. Onder belangenbehartiging verstaan we het bewaken en creëren van de randvoorwaarden die nodig zijn om de wielersport te kunnen beoefenen of verder te stimuleren. Concreet gaat het om de volgende onderwerpen:
  • Toestemming van wegbeheerders, overheden en/of terreinbeheerders om wielersportevenementen te organiseren
  • Een voor mountainbikers toegankelijke openbare (groene) ruimte dan wel bereikbare, attractieve en duurzame mountainbikeroutes
  • Een voor wielersporters en overige weg/bosgebruikers veilige sportomgeving. Zowel fysiek als sociaal, zowel op de openbare weg als in het veld
  • Een positief (verbeterd) imago van de wielersporter bij andere weggebruikers, recreanten, buitensporters, natuurbeherende organisaties en overheden
Kort door de bocht; om mooie toertochten te kunnen blijven organiseren hebben we toestemming of vergunningen nodig; om in clubverband trainingsritjes te maken is veiligheid op de openbare weg van belang; om te kunnen mountainbiken moet het bos toegankelijk zijn en/of moeten er goede routes liggen. Allemaal randvoorwaarden die we vaak alleen kunnen realiseren met externe partijen, onze stakeholders.

Samenwerken
Dit betekent dat de NTFU veel gaat investeren in samenwerkingsrelaties. Samenwerken om kennis te ontwikkelen waarmee de wielersport veiliger gemaakt kan worden, samenwerken in het kader van een brede promotie van gedragsregels en samenwerken met andere buitensportbonden om te lobbyen voor meer ruimte en routes voor buitensporters. De NTFU kan alleen een interessante samenwerkingspartner zijn als zij zelf ook iets te bieden heeft. Bijvoorbeeld expertise op het gebied van de organisatie van veilige evenementen, (markt)informatie over haar achterban, informatie over de aanleg van mtb-routes, de inzet van communicatiemiddelen en mogelijk zelfs beperkte inzet van eigen verworven financiele middelen. Op deze wijze wil de NTFU de komende jaren haar steentje bijdragen aan een nog beter wielersportklimaat.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling ledenservice van de NTFU.

 


Artikelen
 

Samen aan de slag!

vrijdag 12 december 2014

De resultaten van de grote natuur enquête werden eind november in Nieuwspoort gepresenteerd.  Goed om te zien is dat naast de leden van Natuurmonumenten specifieke doelgroepen zoals bezoekers met honden, sportvissers én mountainbikers de enquête vaker hebben ingevuld. In totaal namen 43.000 mensen deel van de enquête. 

Een van de conclusies uit de achterbanraadpleging is dat Natuurmonumenten de komende jaren steeds vaker de regie over haar natuurgebieden aan de achterban zal overlaten. ,,Leden zijn mede-eigenaar van de natuur”, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel in een reactie. ,,De natuur is in goede handen is bij onze achterban.”

Voor de rust
Rust, puurheid en mooie natuur zijn de meest genoemde motieven om de natuur in te gaan. Respondenten geven aan de natuur bij voorkeur op een persoonlijke manier te beleven – maar beseffen dat niet alles tegelijk kan. Voor een ruime meerderheid van 61 procent staat bescherming van de natuur voorop. Ruim driekwart van de leden is voorstander van het tijdelijk afsluiten van natuurgebieden waar zeldzame planten of dieren voorkomen, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen.

Verschillende doelgroepen gebruiken de natuur ook op verschillende manieren en helaas leidt dit soms nog steeds tot onbegrip voor elkaar. Voor mountainbiken, paardrijden en de hond uitlaten geldt nog een negatief recreatief rendement.  De groep die er last van heeft is groter dan de groep die er plezier aan beleeft. Daarbij moet aangetekend worden dat last nogal een breed begrip en op lokaal niveau goed gekeken moet worden wat de werkelijke klachten zijn of dat het vooral om perceptie van overlast gaat. 

Hoe dan ook, het is voor mountainbikers een punt om mee aan de slag te gaan en het negatieve rendement om te buigen naar een positief rendement! De NTFU heeft het idee geopperd om een gedragscode buitensport op te stellen, omgangsregels die gelden voor elke bezoeker van de natuur en daarmee minder eenzijdig zijn dan de huidige mtb-gedragscode. 

Financiering voor natuur
In de enquête heeft de achterban zich eveneens kunnen uitspreken over de financiering van recreatieve voorzieningen. Ongeveer driekwart van de respondenten geeft aan bereid te zijn te betalen voor evenementen en excursies. Veertig procent geeft aan betaald parkeren als een acceptabele optie te beschouwen. Bij een aantal grote evenementen gaat Natuurmonumenten daarom bij wijze van proef parkeergeld heffen. Ook bedrijven die geld verdienen met activiteiten in de natuur gaan een bijdrage leveren aan het onderhoud van het gebied. 

Mountainbiker onderhoudt eigen route
Natuurmonumenten gaat groepen gebruikers als mountainbikers en ruiters daarom medeverantwoordelijk maken voor onderhoud en sponsoring van bijvoorbeeld routes. Dat dit werkt, leert de ervaring van het Voorsterbos in Flevoland. Hier namen mountainbikers het initiatief tot de aanleg, het onderhoud en de financiering van een MTB-route. Van den Tweel: ,,Zij zijn eigenaar geworden van hun stukje natuur. Dit gaan we dus op meer plekken initiëren.”

Samen aan de slag                                                                  
Natuurmonumenten wil samen met de gebruikers van de natuur aan de slag. Een van de actiepunten is  om in 5 gebieden knelpunten met mountainbikers aan te pakken, uiteraard in samenspraak met mountainbikers zelf. De NTFU  heeft inmiddels een eerste overleg gevoerd met Natuurmonumenten om tot een concrete aanpak te komen. Momenteel werkt Natuurmonumenten nog aan een uitvoeringsagenda die in april aan de leden wordt voorgelegd tijdens de algemene ledenvergadering. 

De complete onderzoeksresultaten en de verschillende actiepunten vindt je hier.
Tags: belangenbehartiging | Routes

<< Terug naar nieuwsberichten  

 


  
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer