NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP

Home » Over NTFU » Belangenbehartiging   |  Inloggen

Samen sterk
 
Door de toenemende populariteit van de wielersport wordt het thema belangenbehartiging ook van grotere betekenis voor de NTFU. Onder belangenbehartiging verstaan we het bewaken en creëren van de randvoorwaarden die nodig zijn om de wielersport te kunnen beoefenen of verder te stimuleren. Concreet gaat het om de volgende onderwerpen:
  • Toestemming van wegbeheerders, overheden en/of terreinbeheerders om wielersportevenementen te organiseren
  • Een voor mountainbikers toegankelijke openbare (groene) ruimte dan wel bereikbare, attractieve en duurzame mountainbikeroutes
  • Een voor wielersporters en overige weg/bosgebruikers veilige sportomgeving. Zowel fysiek als sociaal, zowel op de openbare weg als in het veld
  • Een positief (verbeterd) imago van de wielersporter bij andere weggebruikers, recreanten, buitensporters, natuurbeherende organisaties en overheden
Kort door de bocht; om mooie toertochten te kunnen blijven organiseren hebben we toestemming of vergunningen nodig; om in clubverband trainingsritjes te maken is veiligheid op de openbare weg van belang; om te kunnen mountainbiken moet het bos toegankelijk zijn en/of moeten er goede routes liggen. Allemaal randvoorwaarden die we vaak alleen kunnen realiseren met externe partijen, onze stakeholders.

Samenwerken
Dit betekent dat de NTFU veel gaat investeren in samenwerkingsrelaties. Samenwerken om kennis te ontwikkelen waarmee de wielersport veiliger gemaakt kan worden, samenwerken in het kader van een brede promotie van gedragsregels en samenwerken met andere buitensportbonden om te lobbyen voor meer ruimte en routes voor buitensporters. De NTFU kan alleen een interessante samenwerkingspartner zijn als zij zelf ook iets te bieden heeft. Bijvoorbeeld expertise op het gebied van de organisatie van veilige evenementen, (markt)informatie over haar achterban, informatie over de aanleg van mtb-routes, de inzet van communicatiemiddelen en mogelijk zelfs beperkte inzet van eigen verworven financiele middelen. Op deze wijze wil de NTFU de komende jaren haar steentje bijdragen aan een nog beter wielersportklimaat.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling ledenservice van de NTFU.

 


Artikelen
 

Beleid wielertoertochten Zuid-Limburg werkt

maandag 20 oktober 2014
Onlangs is het ‘Beleid wielertoertochten Zuid-Limburg – Euregio’ na één jaar geëvalueerd. De belangrijkste conclusie: het beleid heeft zijn vruchten reeds afgeworpen. De communicatie is verbeterd, tochten vinden beter verspreid plaats (zowel qua datum als locatie), het aantal klachten is afgenomen en er komt steeds beter inzicht in de evenementen die er plaatsvinden.

De evaluatie vond plaats door de gemeenten Valkenburg, Eijsden-Margraten, Vaals, Voerendaal, Gulpen-Wittem en de Belgische gemeente Voeren, een afvaardiging van Velo-T (samenwerking van de 11 grootste wielertoertochten)en de Provincie Limburg en stond onder leiding van het Huis voor de Sport Limburg dat sinds 2014 officieel als coördinatiepunt voor wielertoertochten fungeert.

Burgemeester Broers van Voeren: “Het aantal klachten is afgenomen, omdat de mensen weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast is de spreiding over de verschillende kernen een goede zaak gebleken.” Ook in andere gemeenten is er positief gereageerd op het beleid. “Het draagvlak is groter, omdat de groei van tochten is gestopt en er in de weekenden geen grotere toertochten tegelijkertijd meer kunnen plaatsvinden,” aldus wethouder Kompier van de gemeente Vaals.

Dries Linssen, voorzitter van Velo-T, geeft aan dat vooral de communicatie een stuk is verbeterd en de invulling van het coördinatiepunt door het Huis voor de Sport Limburg inzicht geeft in de kalender en zorgt voor kortere lijnen. “Daarnaast hebben de organisatoren de lat bewust hoog gelegd om kwaliteit te leveren en dit werpt zijn vruchten af”.

Komend jaar zullen er nog minimaal vijf Zuid-Limburgse gemeenten zich aansluiten bij het beleid. Daarnaast wordt er ingezet op de realisatie van een website waar voor organisatoren, bedrijven, inwoners en recreanten inzichtelijk wordt welke activiteiten zich op de openbare weg afspelen. “Via deze portal willen we eventuele knelpunten inzichtelijk maken én voorafgaand aan een evenement oplossen. Bovendien blijven we de samenwerking opzoeken met de Waalse gemeenten in de grensregio om hen te overtuigen van de voordelen van dit beleid,” aldus Jack Opgenoord, directeur van het Huis voor de Sport Limburg.

Sportgedeputeerde Ger Koopmans is blij met de uitkomsten van de eerste evaluatie. “Slimme afstemming is ook nodig met andere takken van sport zoals hardlopen, wandelen en de ruitersport. Tijdig publiceren ook. Toerisme en leefbaarheid kunnen zo goed samen gaan”, is de overtuiging van Koopmans.

Voor meer informatie over het beleid in Zuid-Limburg kun je contact opnemen met Ben de Weerd van de NTFU via bdeweerd@ntfu.nl

 


Tags: toertocht | belangenbehartiging

<< Terug naar nieuwsberichten  

 


  
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer