NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP

Home » Over NTFU » Belangenbehartiging   |  Inloggen

Samen sterk
 
Door de toenemende populariteit van de wielersport wordt het thema belangenbehartiging ook van grotere betekenis voor de NTFU. Onder belangenbehartiging verstaan we het bewaken en creëren van de randvoorwaarden die nodig zijn om de wielersport te kunnen beoefenen of verder te stimuleren. Concreet gaat het om de volgende onderwerpen:
  • Toestemming van wegbeheerders, overheden en/of terreinbeheerders om wielersportevenementen te organiseren
  • Een voor mountainbikers toegankelijke openbare (groene) ruimte dan wel bereikbare, attractieve en duurzame mountainbikeroutes
  • Een voor wielersporters en overige weg/bosgebruikers veilige sportomgeving. Zowel fysiek als sociaal, zowel op de openbare weg als in het veld
  • Een positief (verbeterd) imago van de wielersporter bij andere weggebruikers, recreanten, buitensporters, natuurbeherende organisaties en overheden
Kort door de bocht; om mooie toertochten te kunnen blijven organiseren hebben we toestemming of vergunningen nodig; om in clubverband trainingsritjes te maken is veiligheid op de openbare weg van belang; om te kunnen mountainbiken moet het bos toegankelijk zijn en/of moeten er goede routes liggen. Allemaal randvoorwaarden die we vaak alleen kunnen realiseren met externe partijen, onze stakeholders.

Samenwerken
Dit betekent dat de NTFU veel gaat investeren in samenwerkingsrelaties. Samenwerken om kennis te ontwikkelen waarmee de wielersport veiliger gemaakt kan worden, samenwerken in het kader van een brede promotie van gedragsregels en samenwerken met andere buitensportbonden om te lobbyen voor meer ruimte en routes voor buitensporters. De NTFU kan alleen een interessante samenwerkingspartner zijn als zij zelf ook iets te bieden heeft. Bijvoorbeeld expertise op het gebied van de organisatie van veilige evenementen, (markt)informatie over haar achterban, informatie over de aanleg van mtb-routes, de inzet van communicatiemiddelen en mogelijk zelfs beperkte inzet van eigen verworven financiele middelen. Op deze wijze wil de NTFU de komende jaren haar steentje bijdragen aan een nog beter wielersportklimaat.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling ledenservice van de NTFU.

 


Artikelen
 

Blog: Meer letsel bij wielrennen?

donderdag 24 april 2014
Dinsdag 22 april publiceerde VeiligheidNL het rapport ‘Fietsbotsingen’. Daaruit blijkt dat het aantal wielrenners dat op de Spoed Eisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis beland de afgelopen jaren fors is gestegen. In de periode 2007-2010 lag het jaarlijks aantal behandelingen rond de 2.000. In 2012 waren dit 4.200 behandelingen. Met name mannen van 40 jaar en ouder belanden op de SEH (60%). Naast het aantal, is de ernst van het letsel ook toegenomen: het gaat om fracturen, schouder- en hoofdblessures.

Onterechte conclusies
Het rapport leverde veel media-aandacht voor onze sport op. Terecht, want een verdubbeling van het aantal ongevallen is natuurlijk onacceptabel. De krantenkoppen spreken echter over ‘Wielrenners veroorzaken steeds vaker ongelukken' of 'Ongelukken tussen fietsers en wielrenners gebeuren het vaakst'. Deze conclusies zijn onjuist. We zetten enkele bevindingen uit het rapport op een rij:
 
  • Over de periode 2008-2012 komen in het Letsel Informatie Systeem 2.849 cases voor van botsingen tussen twee fietsers. Daarvan betreft het in 169 gevallen (6%) botsingen waarbij in ieder geval één racefiets betrokken was. De overige 94% betreft vrijwel allemaal botsingen tussen twee gewone fietsers, waarbij vooral vallen door het achterwiel van een andere fietser aan te tikken of door sturen in elkaar te haken heel veel voorkomt.
  • Het aantal botsingen tussen fietsers en wielrenners lijkt een marginaal probleem, wanneer het vergeleken wordt met aanrijdingen tussen fietsers onderling, en wielrenners onderling. Toch lijken wielrenners zich ervan bewust lang niet altijd voldoende rekening te houden met andere fietsers.
  • De kans om als wielrenner op de SEH-afdeling te belanden is relatief klein: 2,2 blessures per 100.000 uur wielrennen (voor sport algemeen is dit 7,1 SEH-behandelingen per 100.000 uur sport). Maar als er toch een wielerongeval gebeurt, is het letsel vaak relatief ernstig.
  • Negentig procent van de geblesseerde wielrenners is gevallen, de meeste anderen aangereden of ergens tegenaan gebotst.
  • Van de 169 botsingen waarbij een wielrenner betrokken was, was dit in twee derde (66%) van de gevallen een botsing tussen (twee of meerdere) wielrenners.
  • Al met al zou gezegd kunnen worden dat de problemen met fietsongevallen niet gerelateerd zijn aan het type fietsongeval (fiets-fiets, fiets-wielrenner, wielerblessures) maar er meer algemene (gedrags)problemen aan ten grondslag liggen, zoals te drukke fietspaden, onoplettendheid, onvoldoende rekening houden met medeweggebruikers, e.d. Ook kan op basis van de resultaten niet vastgesteld worden dat de schuld van het toenemend aantal botsingen ligt bij de fietser, dan wel bij de wielrenner.
Wil je het volledige rapport lezen? Je vindt het hier.

De NTFU gaat verder met onderzoeken
Met uitzondering van de cijfers die een verdubbeling van het aantal SEH-behandelingen aantonen, levert het rapport helaas te weinig aanknopingspunten die ons helpen om onze sport veiliger te maken. Het onderzoek dat we momenteel samen met de stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) uitvoeren zal meer inzicht bieden in de toedracht van ongevallen. Naast het bevragen van wielrenners die een ongeval meemaakten zullen we ook groepen fietsers observeren.

Veiligheid een hype?
Veiligheid is geen hype maar vormt al decennia een rode draad door het beleid en werk van de NTFU en onze verenigingen. Zo hebben we sinds 2007 al ruim 6.000 startende fietsers veilig op weg kunnen helpen met het trainingsprogramma Fiets-Fit en werken vele verenigingen met wegkapiteins. De opleiding tot wegkapitein hebben we dit jaar geïntegreerd in ons opleidingssysteem en zal landelijk uitgerold worden. Met onze medewerking aan campagnes als ‘Gebruik je kop, helm op’ , ‘Ik fiets vriendelijk’ en ‘Nederland schoon’ maken we fietsers bewuster van hun gedrag. Ook het NTFU veiligheidshandboek en de gedragscode voor racefietsers en mountainbikers leveren concrete verbeteringen van de veiligheid binnen de wielersport op.

Geen ontkenning
Laat een ding duidelijk zijn: we erkennen dat de veiligheid op het fietspad beter moet. Niet alleen voor de wielrenner, maar voor iedere weggebruiker. Samen met onze verenigingen werken we daar hard aan. Het onderzoek dat we met de SWOV uitvoeren zal ons helpen meer inzicht te krijgen in de toedracht van ongevallen en vooral ook steunen in het komen tot concrete verbeteringen.

Voor nu wens ik jullie dit seizoen weer veel veilige fietskilometers toe. Geniet er van!
Ben de Weerd
En wil je jouw skills op de fiets verbeteren? Informeer dan eens bij een vereniging bij jou in de buurt.

Ben de Weerd
Medewerker sporttechnische zaken NTFU
 


Tags: belangenbehartiging | veiligheid | blog | ben de weerd

<< Terug naar nieuwsberichten  

 


  
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer