NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP

Home » Nieuws   |  Inloggen

Nieuws
 

Regeerakkoord; kansen voor onze sport!

vrijdag 20 oktober 2017
Vorige week werd het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd met daarin de geijkte onderwerpen als belasting, onderwijs en zorg. Ook sport en fietsen hebben een plek in dit akkoord, dus we doken in de tekst en vonden verschillende kansen voor onze sport en onze clubs.

Meer en veiliger fietsen
Omdat fietsen een goed alternatief voor het OV en de auto kan zijn, trekt het nieuwe kabinet eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten. De NTFU zal vanuit de sportieve gebruikers van het fietspad input leveren om de infrastructuur ook voor onze gebruikers zo geschikt mogelijk te maken. Hou als vereniging zelf ook in de gaten of je gemeente of provincie plannen heeft en zorg dat je aan tafel komt om mee te praten.
 
Het aantal verkeersdoden en –gewonden neemt de laatste jaren toe, onder meer onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Het aantal slachtoffers moet omlaag, vind de nieuwe regering. Samen met (branche)organisaties, provincies, gemeenten en handhavende instanties zet de regering zich in voor de realisatie van het manifest ‘Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit’.
 
Het aantal slachtoffers moet worden teruggebracht door:
  • Een substantiële investering te doen in veiligere infrastructuur en beter onderhoud, met name op het onderliggend wegennet en fietsinfrastructuur;
  • Gericht benutten van technologische en juridische innovaties;
  • Evidence-based beïnvloeding van verkeersgedrag (o.a. minder afleiding);
  • Meer en slimmer handhaven;
  • Meer systematische kennis over het ontstaan van ongevallen;
  • Publiek – private samenwerking en financieringsconstructies.
 
De NTFU zal de komende jaren blijven inzetten op veiligheid door het opleiden van instructeurs en wegkapiteins, het organiseren van Start2Bike, het stimuleren van het dragen van een helm en het gebruik van een bel. Daarnaast blijven we onze eigen achterban wijzen op het juiste gedrag in het verkeer en het bos en werken we samen met andere partijen aan een goede onderlinge omgang van alle gebruikers van het bos en het fietspad. Het bos en het fietspad deel je namelijk met andere recreanten.
Als vereniging heb je hier zelf natuurlijk een belangrijke rol in. Je leden zijn het visitekaartje van je club en van je sport, dus maak onwenselijk gedrag bespreekbaar, spreek elkaar erop aan en maak voorafgaand aan het seizoen goede afspraken over je gedrag op de openbare weg.
 
Sportakkoord
De nieuwe regering wil een sportakkoord sluiten. Belangrijke partners hierbij zijn de sportbonden, sportverenigingen, sporters met een beperking, en gemeenten. Doel is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Daar hoort in onze tijd ook diversiteit in de samenstelling van sportbonden bij, net zoals de ontwikkeling van open sportclubs in wijken en een laagdrempelige toegang voor kinderen. Voor het versterken van de positie van de sportbonden trekt het kabinet structureel 10 miljoen euro uit. De regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties wordt daarnaast verlengd.
Wat dit sportakkoord precies zal inhouden voor de NTFU en onze clubs en stichtingen is nog niet duidelijk, maar de waarde van de georganiseerde sport wordt door dit akkoord en het geld wat ermee gemoeid is wel onderstreept. We wachten de concrete invulling nog even af en laten weten welke kansen er zijn voor onze achterban.

Vrijwilligers
Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie kunnen voortaan een gratis
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De regering verhoogt de maximaal onbelaste
vrijwilligersvergoeding. Aan vrijwilligers kan momenteel onder voorwaarden een bedrag van maximaal € 1500 per kalenderjaar als onbelaste onkostenvergoeding worden verstrekt. Dit bedrag wordt met € 200 verhoogd.
Als vereniging biedt dit ruimte om trainers extra te belonen en een kwaliteitsslag te maken in je club.
 


Tags:

<< Terug naar nieuwsberichten  

 


  
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer