NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP

Home » Nieuws   |  Inloggen

Nieuws
 

NTFU en KNHS bieden petitie aan

woensdag 9 april 2014
Dinsdagmiddag hebben Bart Brentjens  en Anky van Grunsven in de Tweede Kamer in Den Haag de petitie Red de buitenrit met 20.503 handtekeningen aangeboden aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de vaste Kamercommissie van Economische Zaken. Natuurgebieden in Nederland dreigen bij gebrek aan geld voor onderhoud dicht te gaan voor buitensporters. Dat zou een ramp zijn voor de 370.000 actieve ruiters en menners en 320.000 mountainbikers in ons land. Wielersportbond NTFU en paardensportbond KNHS hebben landelijke acties op touw gezet om het tij te keren.

Met deze landelijke petitieacties dringen mountainbikers en paardensporters erop aan dat buitensporten in de natuur mogelijk blijft en de infrastructuur voor de buitensport behouden wordt. Rikus Jager, voorzitter van de NTFU: “We zijn zeer tevreden met het grote aantal mensen dat in zo’n korte tijd de petitie heeft getekend. Het laat zien dat de buitensporters actief en betrokken zijn. Dat zie je ook terug bij onze verenigingen die de handen uit de mouwen steken om routes te onderhouden. We gaan graag op zoek naar samenwerking, maar hebben daarbij de steun vanuit Den Haag hard nodig. ”

Bart Brentjens, Anky van Grunsven en Stephan van den Berg bieden de petitie aan in Den HaagBuitensport helpt Nederland in beweging
De actie wordt gesteund door Wandelnet, het Landelijk Fietsplatform en Actieplan Buitensport, een initiatief van een aantal sportbonden waaronder de KNHS en de NTFU, sportkoepel NOC*NSF en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Bart Brentjens, ambassadeur van het Actieplan: ‘Wij maken ons hard voor extra ruimte voor buitensport, een vorm van sporten die populair is door z’n laagdrempeligheid en flexibiliteit. Willen we meer Nederlanders aan het sporten krijgen, dan moeten er voldoende buitensportvoorzieningen zijn.’

Zoeken naar balans
Het aanbieden van de petitie in Den Haag is onderdeel van het Actieplan Buitensport. Het blijft niet alleen bij het aanbieden van de petitie. “Natuurlijk hopen we dat dit een duidelijk signaal richting de politiek is om de problematiek serieus te nemen. Daarnaast zullen we ook bij de Provinciën blijven aandringen om de kwaliteit van de routestructuren voor de lange termijn te waarborgen. Iedereen wil bouwen maar er wordt te weinig gekeken naar de lange termijn, naar een duurzame exploitatie. Daar hoort onderhoud ook bij.” aldus Mark Torsius namens de NTFU. “Veel clubs zijn al betrokken bij het vrijwillig onderhouden van routes of dragen financieel een steentje bij door een deel van de inkomsten van toertochten ten goede te laten komen aan de route of het gebied. Maar ook aan vrijwilligerswerk zit een grens, voor de continuïteit is het daarom van belang dat ook de overheid medeverantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van routestructuren.”
 
Actieplan
Vorig jaar koos de NTFU samen met de KNHS en een aantal andere buitensportbonden voor een proactieve aanpak. Het Actieplan ‘Ruimte voor Buitensport’ werd gelanceerd. Ruimte voor buitensport wil dat iedere Nederlander dicht bij huis, veilig en prettig in de openbare ruimte kan sporten. In samenwerking met adviesbureau Boer&Croon werden de behoeften en wensen van de buitensporter beter in beeld gebracht en werden de eerste oplossingsrichtingen aangedragen om tot nieuwe, duurzame financieringsmodellen voor de buitensport te komen. Dit jaar gaat het Actieplan verder en wordt gezocht naar o.a. oplossingen voor de aansprakelijkheidsproblematiek van terreineigenaren op het moment dat zij sporters toegang verschaffen. In de zoektocht naar een nieuwe balans zet het Actieplan in op een betere publiek private samenwerking. Overheid, sport(bonden), ondernemers in het buitengebied en terreinbeherende organisaties kunnen en moeten vaker en beter samenwerken, die conclusie mag na verschillende sessies in 2013 wel getrokken worden.

Foto's: www.melissen.net


Tags: mountainbike | belangenbehartiging

<< Terug naar nieuwsberichten  

 


  
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer