NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP

Home » Home » Privacy statement   |  Inloggen

NTFU Privacy Statement
 
De bescherming van uw persoonsgegevens is van essentieel belang voor de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Persoonsgegevens van leden worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
  • De persoonsgegevens van leden en bezoekers kunnen worden opgenomen in onze administratie;
  • Persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen;
  • Leden en bezoekers kunnen bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van hun persoonsgegevens;
  • Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Gebruik van gegevens
Wij zullen de verzameling en het gebruik van gegevens beperken tot datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau van dienstverlening aan onze leden en bezoekers te kunnen bieden. Dit omvat ook het op de hoogte houden van onze leden en geregistreerde bezoekers over interessante - wielersport gerelateerde - informatie en om onze activiteiten te administreren. Hierbij trachten wij rekening te houden met de voorkeuren van de leden. Indien zij geen informatie wensen te ontvangen, of de toestemming voor het ontvangen van informatie via e-mail of anderszins in willen trekken, sturen zij de NTFU een mail via info@ntfu.nl met een daartoe strekkend verzoek.

Klikgedrag
Op de websites van de NTFU worden tevens algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om leden en bezoekers meer gerichte informatie op de site te bieden. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de bezoeker bepaalde rechten kan uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens.

De infrastructuur en programma’s voor het administreren van ledengegevens zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over leden kunnen krijgen.

De NTFU stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan een externe partij, tenzij de NTFU door het lid is geautoriseerd of tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om persoonsgegevens te verstrekken.

Uiteraard heeft een lid inzage in de gegevens die de NTFU van hem vastlegt. Schriftelijke verzoeken daartoe dienen, onder vermelding van het lidnummer, te worden gezonden aan de NTFU.

Websites van derden
De NTFU Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via websites van de NTFU via links kunnen worden bezocht. De NTFU aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Wijzigingen Privacy Statement
De NTFU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om de Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien er vragen zijn over het privacybeleid van de NTFU, dan kunnen deze worden gericht aan de bureaumanager van de NTFU via e-mailadres info@ntfu.nl .

Contactgegevens NTFU
Nederlandse Toer Fiets Unie
Postbus 326
3900 AH Veenendaal
E-mail: info@ntfu.nl

29 september 2014
 


  
   
Privacy statement  |  Disclaimer