NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP

Home » Home » Gebruikersvoorwaarden NTFU kalenderwidget   |  Inloggen

Gebruikersvoorwaarden NTFU kalenderwidget
 
Door het plaatsen van de NTFU kalenderwidget gaat de gebruiker akkoord met de NTFU Gebruikersvoorwaarden Kalenderwidget.

De NTFU Kalenderwidget is een link naar een "mini-website" die geplaatst kan worden op websites van bijvoorbeeld fietsverenigingen of individuen.

Rapportage
De NTFU maakt gebruik van rapportagefuncties binnen de widget en Google Analytics om het gedrag van bezoekers die via de geplaatste widget de NTFU website bezoeken te beoordelen en daarmee de widget te verbeteren. De NTFU zal deze data nooit voor commerciële doeleinden gebruiken.

Exclusieve leverancier van toertochtinformatie:
De NTFU widget is de exclusieve leverancier van (toertocht)kalenderdata op de site van de gebruiker.

Niet commercieel:
De gebruiker is geen commerciële organisatie en zal op geen enkele wijze inkomsten genereren door publicatie van de NTFU toertochtenkalender.

Oneigenlijk gebruik:
Het NTFU Kalenderwidget script mag uitsluitend in ongewijzigde vorm in de html-code van een website worden opgenomen. Men mag het NTFU Kalenderwidget script niet decompileren, ontleden of anderszins onderwerpen aan reverse-engineering.

Disclaimer:
Aan alle informatie en data is de grootst mogelijke zorg besteed. De ervaring heeft geleerd dat desondanks fouten niet geheel zijn te voorkomen. Daarom kan generlei verantwoordelijkheid worden aanvaard voor eventuele onvoorziene gevolgen.

De NTFU is niet verantwoordelijk voor de websites waar de widget op geplaatst wordt.

De NTFU houdt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

De NTFU heeft te allen tijde het recht om gegevens te verwijderen, het verdere gebruik van de NTFU Kalenderwidget te ontzeggen en de overeenkomst te beëindigen.

De NTFU garandeert niet dat de NTFU Kalenderwidget in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven.


Contactgegevens NTFU

Nederlandse Toer Fiets Unie
Postbus 326
3900 AH Veenendaal
E-mail: info@ntfu.nl
14 juli 2011
 


  
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer