NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP
Home » Over NTFU » Organisatie » Missie, visie en beleid » Algemene voorwaarden   |  Inloggen

Algemene voorwaarden
 

Algemene voorwaarden individueel NTFU-lidmaatschap


Het NTFU-lidmaatschap is persoonsgebonden en geeft je toegang tot NTFU-producten en -diensten en recht op diverse kortingsregelingen.
 
Inhoud lidmaatschap
Het NTFU-lidmaatschap biedt het volgende voordeel:
  • de NTFU fietsschadeverzekering* (De polisvoorwaarden en het schadeformulier van deze verzekering vind je op www.ntfu.nl/fietsverzekering);
  • gratis services en diensten zoals Fietssport Magazine en NTFU Scan & Go;
  • korting op vertoon van je ledenpas bij toertochten, trainingen en clinics.
Meer informatie vind je terug op ntfu.nl/voordeel.

De NTFU biedt korting op diensten (zoals kortingsacties van partners of aanvullende verzekeringen) die door derden worden geleverd. Bij het afsluiten van een aanvullende dienst ga je akkoord met de voorwaarden van deze externe leverancier.

*) Leden kunnen de fietsverzekering inruilen voor de NTFU pech-onderweg-service (zie ntfu.nl/pech). Indien je voor deze dienst kiest is de fietsverzekering geen onderdeel van je lidmaatschap.
 
Wet op de personenregistratie
De NTFU legt van haar leden in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, acceptatie en uitvoering van de leveringsovereenkomst, voor het onderhouden van contacten inclusief de uitvoering van marketingactiviteiten door de NTFU of zorgvuldig door ons geselecteerde derden, het innen van openstaande vorderingen, het bestrijden van fraude en het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Indien je geen prijs stelt op berichtgeving over relevante aanbiedingen en activiteiten dan kun je dit via mijnNTFU.nl doorgeven of door het sturen van een mail naar info@ntfu.nl.

Automatische incasso
Leden machtigen de NTFU om middels automatische incasso het overeengekomen lidmaatschapsgeld tot wederopzegging jaarlijks van zijn of haar rekening af te schrijven.

Duur lidmaatschap en opzeggen
Je bent voor de duur van een kalenderjaar (1 januari-31 december) lid van de NTFU. Indien het lidmaatschap wordt afgesloten op een later moment in het jaar kan geen aanspraak worden gedaan op de periode die reeds verlopen is. Per 1 september kan worden gekozen voor het XL-lidmaatschap waarbij voor een aangepast tarief een lidmaatschap voor 16 maanden kan worden aangegaan.
Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd. Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen kun je je opzegging via mijnNTFU.nl doorgeven of een mail ovv  ‘opzeggen’ en je lidnummer sturen naar info@ntfu.nl. Je opzegging moet voor 1 december bij ons binnen zijn. Je blijft lid tot het einde van het jaar. Het restant van het betaalde lidmaatschapsgeld betalen wij niet terug.

Minimale leeftijd
Personen onder de 18 jaar kunnen het NTFU lidmaatschap afsluiten na toestemming van een ouder/voogd.
 
Stemrecht
Alle leden van de NTFU worden vertegenwoordigd door een afgevaardigde. Individuele NTFU-leden worden vertegenwoordigd door een gekozen cluster-afgevaardigde.  Tijdens de jaarlijkse Unieraad stemmen alle 29 afgevaardigden over het te voeren beleid van de NTFU. Op ntfu.nl staat een overzicht met namen en contactgegevens van de afgevaardigden. De statuten, het huishoudelijk reglement en de vergaderstukken van de NTFU kun je vinden op ntfu.nl of bij ons opvragen via info@ntfu.nl.
 
Wijzigingen in de kosten van je lidmaatschap
De NTFU kan het lidmaatschapsgeld en/of de voorwaarden van het NTFU-lidmaatschap wijzigen, bijvoorbeeld met een jaarlijkse inflatiecorrectie. Wijzigingen worden gepubliceerd op ntfu.nl en verspreid via de elektronische nieuwsbrieven van de NTFU.
 
 


 
   
Privacy statement  |  Disclaimer